Home
Kontakt
V-Day Brno 2006
Velmi intimní, lehce provokativní zpověď žen různých národností a vyznání.
Cesta za poznáním sebe sama nejen pro ženy.
Letos proběhl 4. ročník benefičního představení divadelní hry Vagina Monology americké autorky Eve Enslerové, v rámci celosvětové kampaně hnutí V-DAY.
Fotky
V-Day je celosvětové hnutí, jehož posláním je zastavit násilí proti ženám a dívkám. Hnutí se zrodilo 14.února 1998 na sv.Valentýna na popud autorky Eve Enslerové uvedením divadelní hry “Vagina Monology” v New Yorku za účasti amerických hereckých hvězd.
Eve Enslerová začala psát Vagina Monology, devadesátiminutové samomluvy na základě rozhovorů s více než dvěma sty žen nejrůznějšího věku, sociálního postavení, národnosti a vyznání. Od prvního představení, Broadway 1996, byla hra publikována ve více než pětadvaceti zemích světa. Když Eve Enslerová cestovala z města do města, ze země do země, stovky žen na ni čekaly po představení, aby jí vyprávěly o svém životě. Hra jaksi uvolnila jejich vzpomínky, bolest a touhu. Jako odpověď na reakce žen společně se skupinou aktivistek založila hnutí V-Day.
Díky velkému množství dobrovolníků, jež se účastní na organizaci V-Day, dochází každoročně ke zvýšení veřejného povědomí o této problematice a získávání finančních prostředků na podporu organizací, které se snaží zajistit bezpečnost ženám a dívkám na celém světě. Letos se uskutečnilo přes 1000 benefičních večerů ve více než 35 zemích světa.
V-Day je vize společnosti, kde ženy budou žít svobodně a bezpečně. Je to způsob myšlení, který chápe život jako tvůrčí činnost, nikoli jako pouhé přežívání. V-Day je proces, který bude pokračovat tak dlouho, dokud neskončí násilí proti ženám. V-Day je naše společná energie, která mění svět.

“V” v názvu V-Day zastupuje Vítězství, Valentýna a Vagínu.

Výtěžek za první čtyři ročníky V-Day Brno ve výši téměř 60.000 Kč obdrželo občanské sdružení Magdalenium na vybavení chráněného bydlení pro ženy, které se staly obětmi násilí.

Aktivita V-Day Brno spolupracuje s  ostatními organizacemi věnující se tématice násilí na ženách. V roce 2003 se začlenila do celoplošné mediální kampaně proti domácímu násilí, na níž se aktivně zúčastnilo 14 neziskových organizací. Další aktivitou byla účast na mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni a festivalu Mezipatra.

Mezi spolupracujícími organizacemi byly v letošním roce MAGDALENIUM, NESEHNUTÍ Brno, Gender centrum Fakulty sociálních studií MU Brno.

SVĚTOVÁ VIZE V-DAY
Když se řekne stop násilí, ženy a dívky budou

SVOBODNĚ SE RODIT V INDII, ČÍNĚ A KOREI
PLAVAT V IRÁNU
CÍTIT SE BEZPEČNĚ VE SVÝCH LOŽNICÍCH V EVROPĚ, ASII A SPOJENÝCH STÁTECH
DOPŘÁT SI ZMRZLINU V AFGANISTÁNU
PONECHAT SI SVÉ KLITORISY V AFRICE A ASII
VOLIT V KUVAJTU
PROCHÁZET SE BEZPEČNĚ V PARCÍCH V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU
FLIRTOVAT V JORDÁNU
BÝT BEZPEČNÉ NA ŠKOLNÍCH A FIREMNÍCH VEČÍRCÍCH
BUDOU SI HRÁT S HRAČKAMI A NEBUDOU PRODÁVÁNY JAKO V ASII A VÝCHODNÍ EVROPĚ
ŘÍDIT AUTA V SAUDSKÉ ARÁBII
MÍT RADOST ZE SEXU, OSLAVOVAT SVOJE TOUHY, MILOVAT SVÁ TĚLA A SPOLUŘÍDIT SVĚT

Žádám Vás, rozšiřte listinu těchto požadavků a dejte svou sílu do této vize.
           - Eve Ensler zakladatelka a umělecká ředitelka V-DAY/autorka